საჯარო ინფორმაციის რაოდენობა

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მიწოდებისას, შეცდომა დაფიქსირდა. ხარვეზი Askgov.ge-ის ადმინისტრატორის ყურადღებას მოითხოვს.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2018-2022 წლებში გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის რაოდენობა, მათ შორის რამდენს გაეცა პასუხი სრულად, ნაწილობრივ და რამდენს ეთქვა უარი.
გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია წლების მიხედვით ცალ-ცალკე

პატივისცემით,

შორენა ბიჭიკაშვილი

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი

გაურკვეველი ტექნიკური მიზეზის გამო, წერილის მიწოდება ვერ მოხერხდა

მომხმარებელმა ელენე ნოდია დატოვა ანოტაცია თარიღით ()

საჯარო დაწესებულების ელფოსტა განახლებულია და შეგიძლიათ ხელმეორედ გაგზავნოთ მოთხოვნა.