საჯარო დაწესებულება

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 მოთხოვნა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CsXcQ0AVTa_EvMOMCtLi_6qQXuKKBktv/edit?usp=sharing&ouid=101112496414102395424&rtpof=true&sd=true
მოთხოვნის მიმღები: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?