ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ორგანიზებული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1) რა სამსახურები, დეპარტამენტები არსებობს აღნიშნულ მუნიციპალიტეტში.

2) აღნიშნული სამსახურების, დეპარტამენტების დაკავებული და თავისუფალი თანამდებობის შესახებ ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ანანო ესებუა

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით წერილზე პასუხს.
გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ.
პატივისცემით,
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საინფორმაციო,
საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება.
მის: ქალაქი ფოთი დ.აღმაშენებლის N12
ტელ: 0493 22 12 95