საჯარო დაწესებულება

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 მოთხოვნა
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი https://drive.google.com/file/d/13bvSCqtax_c2pc0AKEk8NkdBUmUbFbIy/view?usp=sharing
მოთხოვნის მიმღები: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?