საჯარო დაწესებულება

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 მოთხოვნა
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, გეგზავნებათ აღნიშნული ინფორმაციის ექსელის ვერსია
პასუხის გამომგზავნი: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?