მოგესალმებით,
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს(2016 წლის), მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღბა და მომწეროთ რეგისტრაციის ნომერი.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

მოგესალმებით,
მივიღე თქვენგან pdf ფორმატი, სადაც პასუხის გაცემის ფორმად ხელზე გატანა გაქვთ მითითებული. შეგახსენებთ, რომ ჩემს თავდაპირველ წერილში(განცხადებაში) გთხოვეთ, მოთხოვნილი ინფორმაცია გაგეზიარებინათ ელექტრონული ფორმატით- excel. შესაბამისად, გთხოვთ განმიმარტოთ რა იგულისხმება "პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა"-ში
პატივისცემით,
მართა

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,

"პასუხის გაცემის ფორმა: პირადი უზრუნველყოფით ხელზე გატანა"-ში
იგულისხმება, პასუხს გაიტანთ ან ხელზე, ან გამოგეგზავნებათ ელექტრონულ
ფოსტაზე. ამ შემთხვევაში, თქვენ პასუხი გამოგეგზავნებათ თქვენს მიერ
მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც 5 სექტემბერს("ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი") მოვითხოვე.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 თანდართული დოკუმენტი

ციტატირებული სექციების ჩვენება

განმეორებით გეგზავნებათ მოთხოვნილი ინფორმაცია

მოგესალმებით,
გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა გადმოგზავნილი ინფრომაციისთვის, თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში excel ფორმატით ვითხოვდი ინფორმაციას(გამოგზავნილია pdf ფორმატით). შეგახსენებთ, რომ 37-ე მუხლის თანახმად ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო
ინფორმაციის მიღების ფორმა. შესაბამისად, გთხოვთ, როგორც თავდაპირველად მოვითხოვე ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
გეგზავნებათ აღნიშნული ინფორმაციის ექსელის ვერსია