უცხოელი სტუდენტების ჩარისცხის სტატისტიკა უნივერსტიტეტბის და ფაკულტეტების მიხედვით 2015-2022

რეზო ხურციამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

რეზო ხურცია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2015-2022 წლებში ჯანდაცვისა და სოციალური უნზრუნველყოფის პროგრამებზე უცხოელი სტუდენტების ჩარიცხვის სტატისტიკა უნივერსიტეტებისა და ფაკულტეტების მიხედვით.
მაგალითად: 2022 წელი - პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია-მედიცინის ფაკულტეტი - 100 სტუდენტი.

ასევე გთხოვთ შესაძლებლობის შემთხვევაში მოგვაწოდოთ კონკრეტული უნივერსიტეტებისა და ფაკულტეტების მიხედვით, ჯანდაცვისა და სოციალური უნზრუნველყოფის პროგრამებზე უცხოელი სტუდენტებისთვის გამოყოფილი მაქსიმალური ადგილების რაოდენობა 2015-2022 წლებში.

პატივისცემით,

რეზო ხურცია

infoemis, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

1 თანდართული დოკუმენტი

 

 

პატივისცემით,

 

[1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[2]www.emis.ge

 

References

Visible links
2. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...

infoemis, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

1 თანდართული დოკუმენტი

 

 

პატივისცემით,

 

[1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[2]www.emis.ge

 

From: infoemis
Sent: Tuesday, November 8, 2022 11:12 AM
To: [მოთხოვნის #1154 ელ-ფოსტა]
Subject: მოგესალმებით, თქვენი წერილის რეგისტრაციის -1418754

 

 

 

პატივისცემით,

 

[3]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[4]www.emis.ge

 

References

Visible links
2. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...
4. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...

infoemis, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

3 თანდართული დოკუმენტი

 

 

პატივისცემით,

 

[1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[2]www.emis.ge

 

References

Visible links
2. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...

infoemis, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

3 თანდართული დოკუმენტი

 

 

პატივისცემით,

 

[1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[2]www.emis.ge

 

References

Visible links
2. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...