საჯარო დაწესებულება

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

3 მოთხოვნა
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 მოგესალმებით ქალბატონო მართა. მივიღეთ თქვენ მიერ გამოგზავნილი ელ. წერილი და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შედგენილი  პდფ ფორმატის წერილი.  „ელექტრონუ...
საჯარო დაწესებულება: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
უარყოფილია.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით ქალბატონო მართა. მივიღეთ თქვენ მიერ გამოგზავნილი ელ. წერილი და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შედგენილი  პდფ ფორმატის წერილი.  „ელექტრონუ...
საჯარო დაწესებულება: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?