დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

მოგესალმებით,
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

dedoplistskaro municipality,

მოგესალმებით ქალბატონო მართა.
მივიღეთ თქვენ მიერ გამოგზავნილი ელ. წერილი და საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნით შედგენილი  პდფ ფორმატის წერილი.
 „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტი ითვალისწინებს ამდაგვარ
დოკუმენტზე კვალიფიციურ ელექტრონულ ხელმოწერას. 
გთხოვთ წერილი გადმოგვიგზავოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსისა და 
 „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად

 

პატივისცემით,

საკრებულოს აპარატის უფროსი
ნინო ფიროსმანაშვილი