საჯარო დაწესებულება

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

1 მოთხოვნა
ბოლო 10წლის განმავლობაში შექმნილი სადაზღვევო პაკეტები მოგესალმებით, გიგზავნით წერილს,  გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება! პატივისცემით,   სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური...
საჯარო დაწესებულება: დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?