ბოლო 10წლის განმავლობაში შექმნილი სადაზღვევო პაკეტები

ნინიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ბოლო 10 წლის განმავლობაში, რამდენმა ადამიანმა შექმნა საკუთარი სადაზღვევო პაკეტი.

პატივისცემით,

ნინი

letters, დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გიგზავნით წერილს, 

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება!

პატივისცემით,

 

სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

№3 ლევან მიქელაძის ქ. 0162; თბილისი/საქართველო

ვებ-გვერდი: [1]www.insurance.gov.ge

ტელ: +995 32 223 44 10

************************************************** Notice: This e-mail and
any files transmitted are confidential and are intended solely for the use
of the individual or entity to whom this e-mail is addressed. If you are
not one of the named recipient(s), or otherwise have reason to believe
that you have received this message in error, please notify the sender and
delete this message immediately from your computer. Any other use,
retention, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail
is strictly prohibited. **************************************************

References

Visible links
1. http://www.insurance.gov.ge/