საჯარო დაწესებულება

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

9 მოთხოვნა
საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმებული სოციალურად დაუცველი პირების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: მარიამ ტიტვინიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, ელექტრონულ ფოსტაზე თქვენი მომართვის საფუძველად, გაცნობებთ, რომ ინფორმაციის გამოსათხოვად საჭიროა, სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფ...
საჯარო დაწესებულება: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
არასრულწლოვანი და სტუდენტების დასაქმება მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: Nutsa Chaduneli თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პროფესიული განათლება და დასაქმება მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე: 1) რამდენად ასაქმებს სააგენტო პროფესიული კოლეჯების კურსდამთავრებულებს და თუ გაქვთ ბოლ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: მაკა ცერცვაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?