საარჩევნო კამპანიის პერიოდში, პარტიების მხრიდან ჩადენილი უკანონო ქმედებები, 2003 წლიდან დღემდე

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ცენტრალური საარჩევნო კომისია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მიწოდებისას, შეცდომა დაფიქსირდა. ხარვეზი Askgov.ge-ის ადმინისტრატორის ყურადღებას მოითხოვს.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საარჩევნო კამპანიის პერიოდში, პარტიების მხრიდან ჩადენილი უკანონო ქმედებები, 2003 წლიდან დღემდე. გთხოვთ, ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- არჩევნების დასახელება
- არჩევნების წელი
- პარტია
- კანონიდან მუხლი, რომელიც დაირღვა პარტიის საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას
- დაკისრებული პასუხისმგებლობის ფორმა (გაფრთხილება, ჯარიმა, შეზღუდვა და ა.შ. ჯარიმის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ ჯარიმის რაოდენობა.)

გთხოვთ, მონაცემები გადმომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით.

სზაკ-ის 78-ე მუხლის გათვალისწინებით, გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

2 თანდართული დოკუმენტი

გაურკვეველი ტექნიკური მიზეზის გამო, წერილის მიწოდება ვერ მოხერხდა