საარჩევნო კამპანიის პერიოდში, პარტიების მხრიდან ჩადენილი უკანონო ქმედებები, 2003 წლიდან დღემდე

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მიწოდებისას, შეცდომა დაფიქსირდა. ხარვეზი Askgov.ge-ის ადმინისტრატორის ყურადღებას მოითხოვს.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საარჩევნო კამპანიის პერიოდში, პარტიების მხრიდან ჩადენილი უკანონო ქმედებები, 2003 წლიდან დღემდე. გთხოვთ, ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- არჩევნების დასახელება
- არჩევნების წელი
- პარტია
- კანონიდან მუხლი, რომელიც დაირღვა პარტიის საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას
- დაკისრებული პასუხისმგებლობის ფორმა (გაფრთხილება, ჯარიმა, შეზღუდვა და ა.შ. ჯარიმის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ ჯარიმის რაოდენობა.)

გთხოვთ, მონაცემები გადმომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით.

სზაკ-ის 78-ე მუხლის გათვალისწინებით, გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

2 თანდართული დოკუმენტი

გაურკვეველი ტექნიკური მიზეზის გამო, წერილის მიწოდება ვერ მოხერხდა