საჯარო დაწესებულება

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

17 მოთხოვნა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით,  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. წერილის ნომერი: 126-1262319930 თარიღი: 18/07/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 0101...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ავტომობილების რაოდენობა 2013-2023 წლებში ქალბატონო ელისაბედ, წალენჯხიის მუნიციპალიკტეტის მერიაში 2023 წლის 10 მაისს შემოვიდა თქვენი განცხადება,  რომლითაც მოთხოვნილი გქონდათ საჯარო ინფორმაცია...
საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელისაბედი თარიღი: .
უარყოფილია.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 126-1262312154 თარიღი: 01/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 010170...
საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა წერილის ნომერი: 126-1262312132 თარიღი: 01/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუ...
საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. წერილის ნომერი: 126-1262310950 თარიღი: 19/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ავტომობილები, 2013-2023 წლები. მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. წერილის ნომერი: 126-126231457 თარიღი: 25/05/2023 ადრესატი: ელისაბედი ქორიძე პირადი ნომერი: 01017...

Attachment Book1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელისაბედი თარიღი: .
წარმატებული
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით,  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. წერილის ნომერი: 126-1262313029 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101...

Attachment New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. წერილის ნომერი: 126-1262311821 თარიღი: 02/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017...

Attachment New Microsoft Excel Worksheet.xlsx Attachment New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 126-126231152 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 0101704...

Attachment 2.xlsx Attachment 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
წალენჯიხის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. წერილის ნომერი: 126-1262312120 თარიღი: 01/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუ...

Attachment 2019 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია წერილის ნომერი: 126-1262312113 თარიღი: 01/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2019-2023 წწ. გიდასტურებთ მიღებას. დიდი მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი ქალბატონო ელენე, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2023 წლის 24 აპრილის შემოსული თქვენი წერილის თაობაზე, გაცნობებთ, რომ ინფორმაციის გაცემისათვის სა...
საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წალენჯიხის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, წალენჯიხის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, წალენჯიხის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. წერილის ნომერი: 126-1262310214 თარიღი: 12/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017...
საჯარო დაწესებულება: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?