ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

საჯარო დაწესებულება

3 მოთხოვნა
ბორჯომში დასაქმებულთა რიცხვი სეზონების მიხედვით 2018-2022
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინო თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
ბორჯომში დასაქმებულთა რიცხვი სეზონების მიხედვით 2018-2022
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: nini თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მომხმარებლის მართა მიერ, თარიღით .

შიდა განხილვის პროცესშია.

მოგესალმებით, სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?