საჯარო დაწესებულება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

3 მოთხოვნა
ბორჯომში დასაქმებულთა რიცხვი სეზონების მიხედვით 2018-2022 მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომში დასაქმებულთა რიცხვი სეზონების მიხედვით 2018-2022 მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: nini თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მომხმარებლის მართა მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?