საჯარო დაწესებულება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

21 მოთხოვნა
სსიპები და ააიპები გამარჯობა, ბათუმის მუნიციპალიტეტი ბორჯომის მუნიციპალიტეტს არ ეკუთვნის სამ, 7 მაი. 2024, 12:18-ში Ana abashidze-მა <[1][მოთხოვნის #3013 ელ-ფოსტა]> დაწ...
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ზურაბ ყურულიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პასუხი განცხადებაზე 19/1623262137-16 გამარჯობათ გიგზავნით თქვენი განცხადების პასუხს წერილის ნომერი: 16-1623290171 თარიღი: 17/10/2023 ადრესატი: მაია ხუბუა პირადი ნომერი: 01024013814 მისამ...
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მაია ხუბუა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები გამარჯობათ, გთხოვთ განცხადებაში მიუთოთოთ თქვენი სახელი და გვარი და საკონტაქტო ტელ. ნომერი
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები გამარჯობათ, გთხოვთ განცხადებაში მიუთითოთ თქვენი სახელი და გვარი და საკონტაქტო ტელ. ნომერი
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია გამარჯობათ, გთხოვთ განცხადებაში მიუთითოთ გვარი სახელთან ერთად, რაც აუცილებელია განცხადების რეგისტრაციისათვის
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ბორჯომის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 გამარჯობათ, გთხოვთ მიუთითოთ განცხადებაში სახელი და გვარი სრულყოფილად, რაც აუცილებელია განცხადების რეგისტრაციისათვის
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ბორჯომის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. გამარჯობათ, გთხოვთ მიუთითოთ განცხადებაში სახელი და გვარი სრულყოფილად, რაც აუცილებელია განცხადების რეგისტრაციისათვის
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები გამარჯობათ, გთხოვთ მიუთითოთ განცხადებაში სახელი და გვარი სრულყოფილად, რაც აუცილებელია განცხადების რეგისტრაციისათვის
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა გამარჯობათ, გთხოვთ მიუთითოთ განცხადებაში სახელი და გვარი სრულყოფილად, რაც აუცილებელია განცხადების რეგისტრაციისათვის
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშევბული ხარვეზების გამო გამარჯობათ, გთხოვთ მიუთითოთ განცხადებაში სახელი და გვარი სრულყოფილად, რაც აუცილებელია განცხადების რეგისტრაციისათვის
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და თქვენგან განცხადების რეგისტრაციის ნომერიც კი არ მიმიღია. ველოდები რეგისტრაციის ნომერ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და თქვენგან განცხადების რეგისტრაციის ნომერიც კი არ მიმიღია. ველოდები რეგისტრაციის ნომერ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები გამარჯობათ, გიგზავნით თქვენი მომართვის პასუხს, რომელიც ასევე გამოგეგზავნათ საქართველოს ფოსტით 19.04.2023 წ წერილის ნომერი: 16-1623109112 თარიღი: 19/0...
საჯარო დაწესებულება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, ბორჯომის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომში დასაქმებულთა რიცხვი სეზონების მიხედვით 2018-2022 მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომში დასაქმებულთა რიცხვი სეზონების მიხედვით 2018-2022 მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: nini თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია მომხმარებლის მართა მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?