საჯარო დაწესებულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

16 მოთხოვნა
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა დაადასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 66-662313187 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლ...
საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია დაადასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 66-662313190 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლ...
საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 66-662311478 თარიღი: 24/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამართი: სა...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები გიდასტურებთ, წერილის მიღებას წერილის ნომერია 19/662310269-01 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: ანა...
საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშევბული ხარვეზების გამო გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 66-662313056 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბ...
საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები დაადასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 66-662313188 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლ...
საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ბაღდათის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. დაადასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 66-662313171 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლ...
საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ბაღდათის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 დაადასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 66-662313133 თარიღი: 11/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლ...

Attachment N133.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 66-662312247 თარიღი: 02/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბილისი ვ....

Attachment 2013 2023.xlsx Attachment 2022.xlsx Attachment 100.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის, თუმცა მივიღე მონაცემები 2019წლიდან და მოთხოვნილი მქონდა 2013წლიდან. გთხოვთ, გადმომიგზავნოთ დან...

Attachment 524.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ დაადასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 66-662313543 თარიღი: 15/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბილისი ვ. გორგასა...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 66-662313048 თარიღი: 10/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალაქი თბილის...

Attachment 2016.xls Attachment 2017.xls Attachment 2018.xls

This request has 8 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები გთხოვთ წერილის მიღება დამიდასტუროთ წერილის ნომერი: 66-662312335 თარიღი: 03/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბ...
საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ გთხოვთ დამიდასტურეთ მიღება წერილის ნომერი: 66-662312841 თარიღი: 08/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალაქი თბილის...

Attachment 2013 2023 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები წერილის ნომერი 19/66231034-01 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: Info Baghdati გაგზავნილი: ხუთშაბა...
საჯარო დაწესებულება: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. გთხოვთ, გამომიგზვანოთ 09 აგვისტოს შემოსული განც...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მართა თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?