ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია.

მოგესალმებით,
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

მოგესალმებით,
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
ველოდები ჩემს მიერ გამოთხოვნილ ინფორმაციას("ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი") ელექტრონული ფორმატით- excel . შეგახსენებთ, რომ მე-40 მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, გამომიგზვანოთ ინფორმაცია კანონით გათვალისწინებულ ვადაში და დამიდასტუროთ მიღება.

პატივისცემით,

მართა

მოგესალმებით,
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. გთხოვთ, გამომიგზვანოთ 09 აგვისტოს შემოსული განცხადების "ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის" შესახებ ინფორმაცია ელექტრონული ფორმატით- excel და დამიდასტუროთ მიღება.
გთხოვთ კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით
პატივისცემით,
მართა