საჯარო დაწესებულება

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 მოთხოვნა
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გამარჯობა,  გიგზავნით პასუხს თქვენს წეილზე. დამიდასტურეთ მიღება.  პატივისცემით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საქართველო, 0900  ახმეტა, ჩოლოყა...
პასუხის გამომგზავნი: ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?