ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

მოგესალმებით,
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

ახმეტა საკრებულო, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მოგესალმებით მართა,
გთხოვთ, აღნიშნულ წერილს მისცეთ ოფიციალური მიმართვის ფორმა, წერილს მიანიჭოთ
ნომერი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ელექტრონული საქმის წარმოების მოთხოვნებიდან
გამომდინარე, ვერ შევძლებთ მოგაწოდოთ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
გთხოვთ დამიდასტუროთ მეილის მიღება. 
ხუთ, 4 აგვ. 2022, 13:52-ში მართა-მა
<[1][მოთხოვნის #828 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში,
ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით-
excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[2][მოთხოვნის #828 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[3][ელ-ფოსტა]
[4]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[5]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

--
 პატივისცემით,
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველო, 0900  ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49
+995 591 010173   +995 349 222299  +995 349 221546

Akhmeta Municipality Council
Georgia,  0900 Akhmeta  Cholokashvili st. 49

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. mailto:[ელ-ფოსტა]
4. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
5. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით,
საქართველოს კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული წერილობითი ფორმის კონკრეტული სახე. გთხოვთ, ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილის მიხედვით მომაწოდოთ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია, რადგან წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას. უფრო კონკრეტულად, სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მომეთხოვება ჩემს განცხადებაში წარვადგინო:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;
გ) მოთხოვნა;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხა, მათი არსებობის შემთხვევაში.
გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ წერილისთვის ნომრის მინიჭებას.
მადლობა

ახმეტა საკრებულო, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა, 
გიგზავნით პასუხს თქვენს წეილზე.
დამიდასტურეთ მიღება.
 პატივისცემით,
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საქართველო, 0900  ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49

Akhmeta Municipality Council
Georgia,  0900 Akhmeta  Cholokashvili st. 49