საჯარო დაწესებულება

აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი

1 მოთხოვნა
აფხაზეთიდან დევნილის სტატუსის მქონე იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსება მოიპოვეს მოქალაქე მილანა ხუბუას მცხოვრები: თბილისი, გლდანი პირველი მ/რ კორპ. N22 ა ასლი: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის უფროსს ბატონ...

Attachment ..1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?