საჯარო დაწესებულება

აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი

2 მოთხოვნა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილის სტატუსის მქონე საქართველოს სახელმწიფო სასწავლებლებში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა და რეიტინგული სასწავლო დაწესებულებები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი ავტორი: ლუკა დანელია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
აფხაზეთიდან დევნილის სტატუსის მქონე იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსება მოიპოვეს მოქალაქე მილანა ხუბუას მცხოვრები: თბილისი, გლდანი პირველი მ/რ კორპ. N22 ა ასლი: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის უფროსს ბატონ...

Attachment ..1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?