აფხაზეთიდან დევნილის სტატუსის მქონე იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსება მოიპოვეს

წარმატებული მოთხოვნა.

აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

აფხაზეთიდან დევნილის სტატუსის მქონე რამდენმა სტუდენტმა მიიღო საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსება 2017-2022 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- ასაკი
- სქესი

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, exel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი

2 თანდართული დოკუმენტი

2022-09-06 13:26-ში, მილანა დაწერა:

აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

აფხაზეთიდან დევნილის სტატუსის მქონე რამდენმა სტუდენტმა მიიღო საქართველოს
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა სოციალური პროგრამის
ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსება 2017-2022 წლებში,
ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- ასაკი
- სქესი

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, exel-ის
ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და "ღია
მმართველობის პარტნიორობის" მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[1][მოთხოვნის #1023 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[2][ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

მოგესალმებით, 

თქვენი განცხადების ტექსტში არ იყო მითითებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია. თუ შეიძლება თავიდან გადმოაგზავნოთ განცხადება, სადაც მითითებული
იქნება რომელ ორგანიზაციას წარმოადგენთ, თქვენი ვინაობა და სრული საკონტაქტო
ინფორმაცია.

პატივისცემით,
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
 
[5]abkhazia.gov.ge
 

References

Visible links
1. mailto:[მოთხოვნის #1023 ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers
5. abkhazia.gov.ge
http://abkhazia.gov.ge/

ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას. უფრო კონკრეტულად, სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მომეთხოვება ჩემს განცხადებაში წარვადგინო:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;
გ) მოთხოვნა;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხა, მათი არსებობის შემთხვევაში.
გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ დამატებით საქონტაქტო ინფორმაციას. ამავე კანონის გათვალისწინებით, არ მაქვს ვალდებულება გაგიზიაროთ ჩემი გამოთხოვილი ინფორმაციის მიზნობირიობის შესახებ დამატებითი დეტალები.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და კანონით გათვალისწინებული, 10 დღის ვადაში მომაწოდოთ გამოთხოვილი ინფორმაცია.

პატივისცემით,
მილანა ხუბუა

აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

თქვენი განცხადების სარეგისტრაციო ნომერია 998/01. დამატებითი
ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 237 11 86

პატივისცემით,
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
 
[1]abkhazia.gov.ge
 

References

Visible links
1. abkhazia.gov.ge
http://abkhazia.gov.ge/

1 თანდართული დოკუმენტი

მოქალაქე მილანა ხუბუას

მცხოვრები: თბილისი, გლდანი პირველი მ/რ კორპ. N22 ა

ასლი: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის უფროსს

ბატონ ოთარ გარმელიას

ქალბატონო მილანა,

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატიდან შემოსული (N 01/703, 12/09/2022წ.) კორესპონდენციის პასუხად გიგზავნით 2017-2022 წლებში საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აფხაზეთიდან დევნილ სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების შესახებ ინფორმაციას (იხ. მიბმული ფაილი).

გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება.

პატივისცემით,

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ წერილის მიღებას და მადლობას გიხდით მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

მილანა