2019-2023 წლის ბიუჯეტები და მათი გადანაწილება

ელენე ნოდიამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან აღსრულების ეროვნული ბიურო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ აღსრულების ეროვნული ბიურო.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აღსრულების ეროვნული ბიურო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2019-2023 წლების წლიური ბიუჯეტები და მათი გადანაწილება. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- წლიური დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
- ფინანსების გადანაწილება ჩაშლილად

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

მადლობა.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

info, აღსრულების ეროვნული ბიურო

მოგესალმებით,
სააღსრულებო წარმოების დაწყების მიზნით დოკუმენტაცია, ასევე, ნებისმიერი წარმოების (მათ შორის, სააღსრულებო წარმოება, გამარტივებული წარმოება, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და სხვ.) ფარგლებში, აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და წარმოების მონაწილე პირს/განმცხადებელს, ასევე აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და საბანკო დაწესებულებებს შორის დოკუმენტაციის/ინფორმაციის გაცვლა ელექტრონულად განხორციელდება მხოლოდ მოქალაქის პორტალის my.gov.ge - მეშვეობით.
მატერიალური ფორმით დოკუმენტაციის/ინფორმაციის გაცვლა შესაძლებელია აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და ასევე იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალში.პატივისცემით,

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
აღსრულების ეროვნული ბიურო
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კმ;
With best regards,

Ministry of Justice of Georgia
National Bureau of Enforcement
Davit Aghmashenebeli Alley 10th km;

ოფისი/Office: +995 0322749 649;
www.nbe.gov.ge

ციტატირებული სექციების ჩვენება