საჯარო დაწესებულება

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

15 მოთხოვნა
ადიგენის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალემებით, გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება. წერილის ნომერი: 112-1122312420 თარიღი: 04/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 ს...
საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ადიგენის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, გიგზავნით წერილს დანართით . გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება. წერილის ნომერი: 112-1122312225 თარიღი: 02/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე...

Attachment 2013 2014.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ადიგენის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, გიგზავნით წერილს დანართით თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციაზე. წერილის ნომერი: 112-1122312520 თარიღი: 05/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელ...

Attachment .x.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები წერილის ნომერი: 112-1122311546 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ავთო ვ...
საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ადიგენის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით, თქვენი განცხადების რეგისტრაციის ნომერია N10/112231144, 24.04.2023წ. პატივისცემით ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია შაბ, 22 აპრ. 2023, 00...
საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ადიგენის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ წერილის ნომერი: 112-1122313657 თარიღი: 16/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალაქი თბილისი, მუხიანის დასახლება, მ...

Attachment 2013 2014.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, მადლობა, ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე

Attachment 1.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ადიგენის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გთხოვთ, დამიდასტუროთ  მიღება. წერილის ნომერი: 112-1122312224 თარიღი: 02/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბილი...

Attachment .xlsx Attachment 123.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ გიდასტურეთ მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია

Attachment 2013 2014 1.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები გიგაზავნით წერილს თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციაზე. გთხოვთ, დამიდასტუროთ მიღება. წერილის ნომერი: 112-1122310349 თარიღი: 13/04/2023 ადრესატი: ანა მ...
საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ადიგენის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია წერილის ნომერი: 112-112231157 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩ...
საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი მოგესალმებით   გიგზავნით  წერილის პასუხს წერილის ნომერი: 112-1122311456 თარიღი: 24/04/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართვე...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ადიგენის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, ადიგენის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
განხილვაშია.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშევბული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, ადიგენის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, კანონით გათვალისწინებული 10 სამუშაო დღე გავიდა. მაინტერესებს განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება. გმადლობთ. პატივისცემით, მირანდა...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?