საჯარო დაწესებულება

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია

2 მოთხოვნა
დევნილთა რაოდენობა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: გიორგი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მოგესალმებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. გთხოვთ, დაუყოვნებლივ გამომიგზვანოთ 10 აგვისტოს შე...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია მომხმარებლის მართა მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?