აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

მომხმარებელი უცდის შიდა გასაუბრებას საჯარო დაწესებულებასთან - აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია, რომელიც ამ განცხადებაზეა პასუხისმგებელი.

მოგესალმებით,
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

მოგესალმებით,
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
ველოდები ჩემს მიერ გამოთხოვნილ ინფორმაციას("აბაშის მინიციპალიტეტის ბიუჯეტი") ელექტრონული ფორმატით- excel . შეგახსენებთ, რომ მე-40 მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, გამომიგზვანოთ ინფორმაცია კანონით გათვალისწინებულ ვადაში და დამიდასტუროთ მიღება.

პატივისცემით,

მართა

მოგესალმებით,
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. გთხოვთ, დაუყოვნებლივ გამომიგზვანოთ 10 აგვისტოს შემოსული განცხადების "აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის" შესახებ ინფორმაცია ელექტრონული ფორმატით- excel და დამიდასტუროთ მიღება.
გთხოვთ კომუნიკაცია გავაგრძელოთ წერილობით
პატივისცემით,
მართა