ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის შესახებ:

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის სამუშაო აღწერილობა, ფუნქცია-მოვალეობები, არსებული პროგრამები, დასაქმების საშუალო ხანგრძლივობა, ანაზღაურება, ბრძანება დანიშვნის შესახებ, ასევე გთხოვთ მომაწოდოთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული სხვა არსებული საჯარო ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ეკა მურადაშვილი

Info Zugdidi, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

განცხადების ნომერი: 19/242407227-24

განცხადების თარიღი: 12.03.2024 11:11

პატივისცემით,

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მესხი <[მოთხოვნის #2970 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, March 12, 2024 11:01:51 AM
To: Info Zugdidi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში
დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის შესახებ:
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის სამუშაო აღწერილობა,
ფუნქცია-მოვალეობები, არსებული პროგრამები, დასაქმების საშუალო ხანგრძლივობა,
ანაზღაურება, ბრძანება დანიშვნის შესახებ, ასევე გთხოვთ მომაწოდოთ აღნიშნულ
საკითხთან დაკავშირებული სხვა არსებული საჯარო ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ეკა მურადაშვილი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2970 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ზუგდიდის მერია,

2 თანდართული დოკუმენტი

--
მოგესალმებით,
გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ კორესპონდენციის მიღება.
პატივისცემით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
Zugdidi, Rustaveli str. 90

Tel: 0415   25 01 24
E-mail:  [1][ელ-ფოსტა]
Follow us on 
[2]http://zugdidi.mun.gov.ge/

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://zugdidi.mun.gov.ge/