მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1) 2018 წლიდან დღემდე (2024 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით) - გთხოვთ მოგვაწოდოთ ჩაშლილად წლების მიხედვით გამოყენებული საწვავის რაოდენობა ლიტრობით და საწვავის ხარჯი.
2) 2018 წლიდან დღემდე (2024 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით) - გთხოვთ მოგვაწოდოთ ჩაშლილად წლების მიხედვით ცენტრში არსებული მანქანების რაოდენობა, მათ შორის გამოყოთ გაპიროვნებული მანქანები და ვისზე იყო/არის გაპიროვნებული.
3) 2018 წლიდან დღემდე (2024 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით) - გთხოვთ მოგვაწოდოთ ჩაშლილად წლებისა და თითოეული მივლინების მიხედვით საზღვარგარეთ და ქვეყნის შიგნით მივლინებების სია, მათი თითოეულის მიზნობრიობა და თითოეულში დახარჯული თანხა.
4) 2018 წლიდან დღემდე (2024 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით) - გთხოვთ მოგვაწოდოთ ჩაშლილად წლების მიხედვით შრომის ანაზღაურებაში დახარჯული ჯამური თანხა, ასევე პრემიაში, დანამატებსა და ჯილდოებში დახარჯული თანხა ცალ-ცალკე და წლების მიხედვით. ამასთან ერთად, შესაძლებლობის შემთხვევაში გამოყავით ამავე წლებში და ამავე მონაცემებში მაღალი თანამდებობის პირების ანაზღაურება, პრემია, დანამატი, ჯილდო.

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

მოვითხოვ გასაუბრებას ადმინისტრაციული ორგანოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირთან. გასაუბრება შეეხება განცხადებას - 'ხარჯები'.

1. გამარჯობა, 4 მარტს გამოვგზავნე წერილები წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ხარჯების მოთხოვნით, რის მონიტორინგსაც უნდა აკეთებდეთ და მონაცემები უნდა გქონდეთ. წერილი დამისდასტურდა. გუშინ, 18 მარტს, გავიდა კანონით გათვალისწინებული 10 დღე და პასუხი კვლავ არ მიმიღია. ველოდები პასუხს, რადგან შეგახსენებთ, რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება 10 სამუშაო დღის ვადაში გაქვთ.

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სრული ისტორია და მიმოწერა ხელმისაწვდომია აღნიშნულ ბმულზე: http://askgov.ge/ka/request/xarjebi

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე

National Center for Disease Control and Public Health, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

2 თანდართული დოკუმენტი

  • Attachment

    OutlookEmoji 1689940096736ed1c2984 21bf 4b17 bd76 b807e2148aa2.png

    19K Download

  • Attachment

    OutlookEmoji 1690355559282714c148f 12f9 4ebe 9c9d 0a217317544f.jpg

    4K Download

მოგესალმებით, 

თქვენი წერილი ატვირთულია 4 მარტს, როდესაც გამოგზავნეთ, გადაგზავნილია
შემსრულებელთან. 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198

ცხელი ხაზი: 116001

[1]1689940096736

[2]1690355559282

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Ana abashidze <[მოთხოვნის #2963 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, March 19, 2024 12:54:34 PM
To: National Center for Disease Control and Public Health
Subject: [External] შიდა გასაუბრების საჭიროება - საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნა - ხარჯები
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ
პირს.

მოვითხოვ გასაუბრებას ადმინისტრაციული ორგანოს დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელ პირთან. გასაუბრება შეეხება განცხადებას -  'ხარჯები'.

1. გამარჯობა, 4 მარტს გამოვგზავნე წერილები წარმომადგენლობითი და
ადმინისტრაციული ხარჯების მოთხოვნით, რის მონიტორინგსაც უნდა აკეთებდეთ და
მონაცემები უნდა გქონდეთ. წერილი დამისდასტურდა. გუშინ, 18 მარტს, გავიდა
კანონით გათვალისწინებული 10 დღე და პასუხი კვლავ არ მიმიღია. ველოდები
პასუხს, რადგან შეგახსენებთ, რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება 10
სამუშაო დღის ვადაში გაქვთ.

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სრული ისტორია და მიმოწერა ხელმისაწვდომია
აღნიშნულ ბმულზე: [3]http://askgov.ge/ka/request/xarjebi

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2963 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

გაფრთხილება: გარე კორესპოდენცია. არ გადახვიდეთ ბმულებზე და არ გახსნათ
დანართები, თუ არ ხართ დარწმუნებულნი მათ სანდოობაში

References

Visible links
3. http://askgov.ge/ka/request/xarjebi
4. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების National Center for Disease Control and Public Health საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

1. მადლობა პასუხისთვის, თუმცა ორი თანდართული დოკუმენტიდან არც ერთი იხსნება, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი ლოგო და სსიპ-ის დასახლება ჩანს, დანარჩენი არაფერი. აშკარად პრობლემა აქვს დოკუმენტებს, შეიძლება რომ სხვა ფორმატით მომაწოდოთ?

პატივისცემით,

ანა აბაშიძე

National Center for Disease Control and Public Health, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

6 თანდართული დოკუმენტი

დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება. 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198

ცხელი ხაზი: 116001

[1]1689940096736

[2]1690355559282

References

Visible links