მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: თერჯოლის
მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის სამუშაო აღწერილობა, დანიშვნის ბრძანება; ფუნქცია - მოვალეობები, დასაქმების ხანგრძლივობა, ანაზღაურება, არსებული
პროგრამები, მუშაობის სპეციფიკა, ასევე სხვა არსებული საჯარო ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ეკა მურადაშვილი

Info Terjola, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, 

გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება