მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ვანის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: ვანის
მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის სამუშაო აღწერილობა, დანიშვნის ბრძანება, ფუნქცია - მოვალეობები, დასაქმების ხანგრძლივობა, ანაზღაურება, არსებული
პროგრამები, მუშაობის სპეციფიკა, ასევე სხვა არსებული საჯარო ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ეკა მურადაშვილი

Zhuzhuna Turmanauli,

2 თანდართული დოკუმენტი

                                           
                                                      ქ.თბილისი  გლდანი
მეშვიდე მიკრო

                                                                                                       
ქალბატონ  ეკა მურადაშვილს

                                                                         
                             

 

                   ქალბატონო  ეკა,

     თქვენი 2024 წლის  18 მარტის   N 19/6424078105-01  განცხადების
პასუხად, გიგზავნით  ვანის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებული  სოციალური
მუშაკის შესახებ საჯარო ინფორმაციას:  დანიშვნის ბრძანებას და
ფუნქცია-მოვალეობებს.

 

   დანართი 2 ფურცელი

Vanis Meria, ვანის მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი

გთხოვთ დაგვიდასტუროდ წერილის მიღება