თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის მონაცემები: 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნების დოკუმენტები

გთხოვთ, მომწეროთ ჩემი განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

ასევე, გთხოვთ, საჯარო ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, Word/PDF-ის ფორმატით და საჭიროებისამებრ, კომუნიკაციაც აწარმოოთ მხოლოდ ელექტრონულად.

მადლობა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

თქვენი 2023 წლის 12 აპრილის N19/01231021819-01  განცხადების პასუხად, ქალაქ
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო
სამსახურიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, გაცნობებთ, რომ მოთხოვნილი
დოკუმენტაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და
მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის მიერ 2019 - 2023 წლებში არ შედგენილა.

პატივისცემით, 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #1556 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, April 11, 2023 3:21:07 PM
To: Foi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში
2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები
 
მოგესალმებით,
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ
პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის მონაცემები: 2019-2023 წლებში
ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნების დოკუმენტები

გთხოვთ, მომწეროთ ჩემი განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

ასევე, გთხოვთ, საჯარო ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, Word/PDF-ის
ფორმატით და საჭიროებისამებრ, კომუნიკაციაც აწარმოოთ მხოლოდ ელექტრონულად.

მადლობა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1556 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ანუ ბოლო 5 წლის განმავლობაში თბილისის მერიაში შიდა აუდიტი არ ჩატარებულა?

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მოგესალმებით, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის
საქალაქო სამსახურიდან მოწოდებული ინფორმაცია გეცნობათ 2023 წლის 12 აპრილის
N19/01231021819-01  განცხადების პასუხად. 

პატივისცემით, 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #1556 ელ-ფოსტა]>
Sent: Saturday, April 22, 2023 5:30:51 PM
To: Foi
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები
 
მოგესალმებით,

ანუ ბოლო 5 წლის განმავლობაში თბილისის მერიაში შიდა აუდიტი არ ჩატარებულა?

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება