სტრასბურგში გაგზავნილი სარჩელები 2003-2023 წწ.

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2013-2023 წლებში სტრაზბურგში გაგზავნილი საქმეები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- საქმის დასახელება
- მომჩივანი (ფიზიკური პირი, ორგანიზაცია, კომპანია, საჯარო დაწესებულება...)
- განაჩენი (გამამართლებელი, გამამტყუვნებელი)
- სახელმწიფოსთვის დაკისრებული გადასახადის რაოდენობა მოსარჩელესადმი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროტ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

მადლობა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

თქვენგან პასუხს კვლავ ველოდები. კანონით გათვალისწინებული 10 სამუშაო დღე უკვე გავიდა. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალეობა და მომაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია. გმადლობათ.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

Info, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით ქალბატონო მირანდა,

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი თქვენი მომართვების
(რეგისტრაციის  №01/12063; №01/11081;  №01/11078; №01/11504)
პასუხად გიგზავნით წერილს №5994.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.

 

პატივისცემით,

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი)

საქმისწარმოების სამმართველო

 

ვ. გორგასალის ქ. № 24 ა,
თბილისი, 0114,
საქართველო
ტელ.: (+995 32) 240 59
[1]Capture 15
[2]www.justice.gov.ge

P დაფიქრდით სანამ დაბეჭდავთ, გადაარჩინეთ თუნდაც ერთი ხე.

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.justice.gov.ge/