სტატისტიკა განხორციელებული და მიმდინარე გარემოსდაცვითი პროექტების შესახებ

tjangulashviliმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

ეს მოთხოვნა დახურულია ახალი მიმოწერისთვის. დაგვიკავშირდი თუ ფიქრობ, რომ იგი უნდა გაიხსნას.

წარმატებული მოთხოვნა.

18 ნოემბერი 2021 წ.
საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელ პირს

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)

“სოციალური ინოვაციების და მეწარმეობის ცენტრი SiNC” ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც ხელს უწყობს ახალგაზრდების და ქალების ცოდნის და უნარების განვითარებას და გაძლიერებას, მათ მხარდაჭერას სოციალური ინოვაციების, სოციალური საწარმოების და მდგრადი ბიზნესების დაფუძნების მიმართულებით. ორგანიზაცია ახორციელებს გაცვლით პროექტებს, პროგრამებს და პროექტებს გარემოსდაცვითი მიმართულებით, ფინანსური წიგნიერების, სოფლისმეურნეობის განვითარებაში ახალგაზრდების და ქალების გაძლიერების და ჩართულობის მიმართულებით და ა.შ.

ამჟამად ჩვენ ვიკვლევთ საქართველოში გარემოსდაცვითი მიმართულებით განხორციელებული პროექტების შედეგების გავლენას ადგილობრივ მოსახლეობაზე და ადგილობრივ საწარმოებზე საქართველოს ყველა რეგიონში.
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 წლების სტატისტიკა შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

● ინფორმაცია გარემოსდაცვითი მიმართულებით განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების შესახებ თბილისსა და რეგიონებში, რომელშიც ჩართულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
● პროექტებში ჩართული რეგიონები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი საწარმოები მათი საქმიანობის მითითებით
● განხორციელებული პროექტების გავლენის შეფასების ანალიზი.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml და ა.შ.) ელ. ფოსტის მეშვეობით.

საკონტაქტო პირი თამარ ჯანგულაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, მკვლევარი.

პატივისცემით,

აღმასრულებელი დირექტორი
თამარ ჯანგულაშვილი

infomoa, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გიდასტურებთ მიღებას, რეგისტრირებულია #20865  19/11/21

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: tjangulashvili <[FOI #37 email]>
Sent: Thursday, November 18, 2021 10:13:51 PM
To: infomoa
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა მოთხოვნა - სტატისტიკა განხორციელებული
და მიმდინარე გარემოსდაცვითი პროექტების შესახებ
 
18 ნოემბერი 2021 წ.
საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელ პირს

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე  ბ  ა
(საჯარო ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით)

“სოციალური ინოვაციების და მეწარმეობის ცენტრი SiNC” ქართული არასამთავრობო
ორგანიზაციაა, რომელიც ხელს უწყობს ახალგაზრდების და ქალების ცოდნის და
უნარების განვითარებას და გაძლიერებას, მათ მხარდაჭერას სოციალური
ინოვაციების, სოციალური საწარმოების და მდგრადი ბიზნესების დაფუძნების
მიმართულებით. ორგანიზაცია ახორციელებს გაცვლით პროექტებს, პროგრამებს და
პროექტებს გარემოსდაცვითი მიმართულებით, ფინანსური წიგნიერების,
სოფლისმეურნეობის განვითარებაში ახალგაზრდების და ქალების გაძლიერების და
ჩართულობის მიმართულებით და ა.შ.  

ამჟამად ჩვენ ვიკვლევთ საქართველოში გარემოსდაცვითი მიმართულებით
განხორციელებული პროექტების შედეგების გავლენას ადგილობრივ მოსახლეობაზე და
ადგილობრივ საწარმოებზე საქართველოს ყველა რეგიონში.
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 წლების სტატისტიკა შემდეგ
საკითხებთან დაკავშირებით:

●       ინფორმაცია გარემოსდაცვითი მიმართულებით განხორციელებული და
მიმდინარე პროექტების შესახებ თბილისსა და რეგიონებში, რომელშიც ჩართულია
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
●       პროექტებში ჩართული რეგიონები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და
ადგილობრივი საწარმოები მათი საქმიანობის მითითებით
●       განხორციელებული პროექტების გავლენის შეფასების ანალიზი.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით
(Excel, csv, xml და ა.შ.) ელ. ფოსტის მეშვეობით.

საკონტაქტო პირი თამარ ჯანგულაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, მკვლევარი. 

პატივისცემით,

აღმასრულებელი დირექტორი
თამარ ჯანგულაშვილი

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #37 email]

Is [საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო request email] the wrong address for საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა 
requests to საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო?
If so, please contact us using this form:
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ნინო კვანტალიანი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.

გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N
12200/01 წერილს

(საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
კანცელარიაში წერილის დასარეგისტრირებლად დოკუმენტი გამოაგზავნეთ
[1][საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო request email]  )

 

References

Visible links
1. mailto:[საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო request email]

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ წერილის მიღებას. დიდი მადლობა დეტალური ინფორმაციისთვის.

წარმატებებს გისურვებთ

პატივისცემით
თამარ ჯანგულაშვილი