სპორტული და ახალგაზრდული ინიციატივების, ან მცირე ბიზნესის წახალისების მიზნით 2019-2020 წლებში გამოცხადებული მცირე საგრანტო პროგრამების სია

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სპორტული და ახალგაზრდული ინიციატივების, ან მცირე ბიზნესის წახალისების მიზნით 2019-2020 წლებში გამოცხადებული მცირე საგრანტო პროგრამების სია.

პატივისცემით,

ანა

Contact Kutaisi, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

  • Attachment

    OutlookEmoji 16518415007603f5902a0 3ad1 4556 94b0 afe1e79c3fdf.png

    15K Download

მოგესალმებით, მიღებულია რეგისტრაციის ნომერია 19/4424057237-01

პატივისცემით,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
[1]1651841500760

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: გიორგი <[მოთხოვნის #2961 ელ-ფოსტა]>
Sent: 26 February 2024 13:15:31
To: Contact Kutaisi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - სპორტული და ახალგაზრდული
ინიციატივების, ან მცირე ბიზნესის წახალისების მიზნით 2019-2020 წლებში
გამოცხადებული მცირე საგრანტო პროგრამების სია
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სპორტული და ახალგაზრდული ინიციატივების, ან მცირე ბიზნესის წახალისების
მიზნით 2019-2020 წლებში გამოცხადებული მცირე საგრანტო პროგრამების სია.

პატივისცემით,

ანა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2961 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[2]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[3]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
3. http://askgov.ge/ka/help/officers

Contact Kutaisi, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, ბმულის სახით გიგზავნით წერილს გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება.

პატივისცემით,
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
[1]1651841500760

References

Visible links