საშუალო საფეხურის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მასწავლებლების სტატისტიკა

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოს საშუალო საფეხურის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე მასწავლებლების შესახებ, 2011-2022 წლების მიხედვით. გთხოვთ, ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- რაოდენობა რეგიონების მიხედვით (ქალი, მამაკაცი)
- საგნობრივი დაყოფა (ქალი, მამკაცი)
- ასაკობრივი დაყოფა (ქალი, მამაკაცი)
- შემოსავლის მიხედვით დაყოფა (ქალი, მამაკაცი)
- სტაჟის მიხედვით დაყოფა (ქალი, მამაკაცი)
- სამუშაო საათების მიხედვით დაყოფა (ქალი, მამკაცი)
- ეროვნული გამოცდების წარმატებულად და წარუმატებლად ჩაბარების მიხედვით (წლების (2011-2021) და სქესის მიხედვით)

გთხოვთ, დამუშავებული მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, Excel-ის ფორმატით, ერთ ფაილად.

გთხოვთ, სზაკ-ის მუხლი 79-ის გათვალისწინებით, დამიდასტუროთ განცხადების მიღება და მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Irma Okropiridze, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

მოგესალმებით,

 

გაცნობებთ, რომ თქვენი 2022 წლის 15
აგვისტოს წერილზე ( სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში რეგ.
N906695  15,08,2022წ)
პასუხი გამოგეგზავნებათ საქართველოს ზოგადი ადმინისტაციული კოდექსის მე-40  მუხლის  შესაბამისად - 10  დღის ვადაში.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ კორესპონდენციის მიღება.

პატივისცემით,

 

სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

ირმა ოქროპირიძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მადლობა, ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Maia Sujashvili, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ მიღებას. მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Irma Okropiridze, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, 
გაცნობებთ, რომ თქვენი 2022 წლის
15 აგვისტოს წერილი ( სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში რეგ.
 N906695  15,08,2022წ) შემდგომი რეაგირების განხორციელების მიზნით,
ქვემდებარეობით განსახილველად გადაეგზავნა სსიპ - განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემას. წერილზე პასუხი გამოგეგზავნებათ კანონით დადგენილ
ვადებში. 
 პატივისცემით,
 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის

 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

 უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

 ირმა ოქროპირიძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება (N906695).

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

3 თანდართული დოკუმენტი

 

 

პატივისცემით,

 

[1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[2]www.emis.ge

 

References

Visible links
2. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მადლობას გიხდით მოწოდებული მონაცემებისთვის.

განცხადებაში 2011-2021 წლების მონაცემები მაქვს მოთხოვნილი, თქვენი მონაცემები კი 2015 წლიდან იწყება. გთხოვთ, მომაწოდოთ მონაცემები 2011 წლიდან 2021 წლამდე, როგორც განცხადებაშია.

ასევე, კიდევ ორი ტიპის მონაცემები მინდოდა, რომლებიც არ მიმიღია:
- შემოსავლის მიხედვით დაყოფა (ქალი, მამაკაცი) (სასურველია საშუალო საათობრივი ანაზღაურებით)
- ეროვნული გამოცდების წარმატებულად და წარუმატებლად ჩაბარების მიხედვით (წლების (2011-2021) და სქესის მიხედვით)

გთხოვთ, მომაწოდოთ სრულად მოთხოვნილი ინფორმაცია.

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებები და გადმომიგზავნოთ მოთხოვნილი მონაცემები სრულად.

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

კვლავ ველოდები თქვენგან მოთხოვნილ ინფორმაციას სრულად.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, დააკონკრეტეთ , დამატებით რა  პასუხს ითხოვთ , წერილი
გადმოგზავნილი გვაქვს 25 აგვისტოს. გიგზავნით განმეორებით

 

პატივისცემით,

 

[1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[2]www.emis.ge

 

From: infoemis
Sent: Thursday, August 25, 2022 3:42 PM
To: [მოთხოვნის #926 ელ-ფოსტა]
Subject: მოგესალმებით, დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება

 

 

 

პატივისცემით,

 

[3]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[4]www.emis.ge

 

References

Visible links
2. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...
4. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გიკოპირებტ ჩემს იმეილს, რომელიც ფაილის გადმოგზავნის შემდგომ მოგწერეთ:

-----------
მოგესალმებით,

მადლობას გიხდით მოწოდებული მონაცემებისთვის.

განცხადებაში 2011-2021 წლების მონაცემები მაქვს მოთხოვნილი, თქვენი მონაცემები კი 2015 წლიდან იწყება. გთხოვთ, მომაწოდოთ მონაცემები 2011 წლიდან 2021 წლამდე, როგორც განცხადებაშია.

ასევე, კიდევ ორი ტიპის მონაცემები მინდოდა, რომლებიც არ მიმიღია:
- შემოსავლის მიხედვით დაყოფა (ქალი, მამაკაცი) (სასურველია საშუალო საათობრივი ანაზღაურებით)
- ეროვნული გამოცდების წარმატებულად და წარუმატებლად ჩაბარების მიხედვით (წლების (2011-2021) და სქესის მიხედვით)

გთხოვთ, მომაწოდოთ სრულად მოთხოვნილი ინფორმაცია.

მადლობა
------

ამ ინფორმაციას ვითხოვ, რაც თავდაპირველ განცხადებაშიც მოთხოვნილი მაქვს და არ ვიცი რატომ დააიგნორეთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით, ველოდებით პასუხს, შესაბამისი სამსახურიდან

პატივისცემით,

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
www.emis.ge

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომწეროთ სავარაუდო თარიღი, რადგან თითქმის ერთი თვეა ველოდები პასუხს.

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

2 თანდართული დოკუმენტი

 

 

პატივისცემით,

 

[1]cid:image002.png@01D85FD7.D2A2C680

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[2]www.emis.ge

 

References

Visible links
2. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ ინფორმაციის მიღებას. მადლობა

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

Irma Okropiridze, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

მოგესალმებით,
 გაცნობებთ, რომ თქვენი 2022 წლის
 15 აგვისტოს წერილზე 
( სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში რეგ.
  N906695  15,08,2022წ, რომელიც შემდგომი რეაგირების განხორციელების მიზნით,
 ქვემდებარეობით განსახილველად გადაეგზავნა სსიპ - განათლების მართვის
 საინფორმაციო სისტემას),  პასუხი გადმოგეგზავნათ  სსიპ - განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემის მიერ კანონით დადგენილ ვადაში.
 
  პატივისცემით,
  სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის

  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის

  უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

  ირმა ოქროპირიძე

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #926 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, August 23, 2022 10:13 PM
To: Irma Okropiridze <[ელ-ფოსტა]>
Subject: Re: პასუხი ინფორმაციის გაცემაზე
 
მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება
(N906695).

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მადლობა, ინფორმაციისთვის, დაველოდები თქვენგან იმეილს კანონით გათვალისწინებული ვადების ფარგლებში.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მაინტერესებს რა ეტაპზეა ჩემი განცხადების განხილვა.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

კვლავ ველოდები ინფორმაციის მოწოდებას თქვენგან. განცხადების ასეთი დაიგნორება, რამდენად ჯდება კანონის ფარგლებში? გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალოება და მომაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, იმ ფორმით და ფორმატით, როგორიც განცხადებაშია მითითებული.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Irma Okropiridze, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

  მოგესალმებით,
   განმეორებით გაცნობებთ, გამომდინარე იქიდან, რომ
თქვენი 2022 წლის 15 აგვისტოს წერილით მოთხოვნილი ინფორმაცია
სცილდებოდა  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
კომპეტენციი ფარგლებს, აღნიშნული  წერილი, შემდგომი რეაგირების
განხორციელების მიზნით,
  ქვემდებარეობით განსახილველად გადაეგზავნა სსიპ - განათლების
მართვის საინფორმაციო სისტემას, რომელმაც თავის მხრივ უზრუნველყო მოთხოვნილი
ინფორმაციის კანონით დადგენილ ვადაში თქვენთვის მოწოდება. 
   გთხოვთ მომწეროთ თქვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, რათა შევძლო
თქვენთან დაკავშირება.
  პატივისცემით,
 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
 უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
 ირმა ოქროპირიძე

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #926 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, October 21, 2022 2:08 PM
To: Irma Okropiridze <[ელ-ფოსტა]>
Subject: Re: პასუხი ინფორმაციის გაცემაზე
 
მოგესალმებით,

კვლავ ველოდები ინფორმაციის მოწოდებას თქვენგან. განცხადების ასეთი
დაიგნორება, რამდენად ჯდება კანონის ფარგლებში? გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით
დაკისრებული მოვალოება და მომაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, იმ ფორმით და
ფორმატით, როგორიც განცხადებაშია მითითებული.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება