სამშენებლო პროექტების დროს უსაფრთხოების წესების დარღვევების გამო, დაზარალებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა.

მართა განახორციელა ეს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა საჯარო უწყებისგან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
სამშენებლო პროექტების დროს უსაფრთხოების წესების დარღვევების გამო, დაზარალებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობა 2017-2021 წლებში, ჩაშლილი
- წლებისა და
- დარღვევის სახეების მიხედვით.
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით(excel ან csv)
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

Docmanager, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

Labour Inspection Office, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით  წერილს 

პატივისცემით,

სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. 15ა

ცხელი ხაზი: 1575