საქართველოში არსებული სკოლების ბაზა

ქეთი სულამანიძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

ქეთი სულამანიძე

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოში ამჟამად არსებული ყველა საჯარო და კერძო სკოლების ჩამონათვალი თავიანთი:
სახელით,
სკოლის ტიპით (საჯარო/კერძო),
სამუშაო ენით (ქართულენოვანი/ინგლისურენოვანი...),
დაარსების თარიღით,
ზუსტი მისამართით,
საკონტაქტო პირის/ცენტრის ელექტრონული იმეილით ან სატელეფონო ნომრით,
სკოლის ვებსაიტის მისამართით (თუკი სკოლას ასეთი გააჩნია).

გთხოვთ ეს ინფორმაცია ელექტრონული ცხრილის სახით მომაწოდოთ.

პატივისცემით,

ქეთი სულამანიძე

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება.

2 თანდართული დოკუმენტი

 

 

პატივისცემით,

 

 

 

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო
ოფისი: (+995) 32 2 200 220
[1]www.emis.ge

 

 

Best regards,  

Education Management Information System LEPL

Panjikidze st. N1a, Tbilisi 0160, Georgia

Office: (+995) 32 2 200 220

[2]www.emis.ge

 

References

Visible links
1. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2...
2. http://www.emis.ge/