საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს პარლამენტი

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს პარლამენტი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2013-2022 წლებში სამინისტრო ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების (როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ) სტატისტიკა, შემდეგნაირად ჩაშლილი:

- რომელი ქვეყნის და რომელი სტრუქტურის წარმომადგენლებს შეხვდნენ;
- ვიზიტის/შეხვედრის წელი
- რა ფინანსები დაიხარჯა ჯამურად ამ ვიზიტისთვის/შეხვედრისთვის.

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ამავე ელექტრონული ფოსტაზე.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

უკაცრავად ინფორმაცია სამინისტროზე გაინტერესებთ თუ პარლამენტზე?

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #1375 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, January 30, 2023 3:13 PM
To: Parliament of Georgia
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური
ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს პარლამენტი საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2013-2022 წლებში სამინისტრო ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების (როგორც
ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ) სტატისტიკა, შემდეგნაირად ჩაშლილი:

- რომელი ქვეყნის და რომელი სტრუქტურის წარმომადგენლებს შეხვდნენ;
- ვიზიტის/შეხვედრის წელი
- რა ფინანსები დაიხარჯა ჯამურად ამ ვიზიტისთვის/შეხვედრისთვის.

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ამავე ელექტრონული ფოსტაზე.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1375 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

მირანდა თეთრაძე

პარლამენტზე

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

უკაცრავად იქნებ სრულყოფილად გამოაგზავნოთ ახალი განცხადება რომ შევძლოთ
რეგისტრაცია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #1375 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, January 30, 2023 3:34 PM
To: Parliament of Georgia
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საქართველოს პარლამენტის
ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა
 
პარლამენტზე

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

გთხოვთ, მომწეროთ, რა ინფორმაცია აკლია ჩემს განცხადებას, რის გამოც სრულყოფილად არ ჩაითვალა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

პირველ წერილში წერია სამინისტრო და ითხოვთ პარლამენტიდან ინფორმაციას. მეორე
წერილში გიწერიათ მხოლოდ ერთი სიტყვა „პარლამენტიდან“. პირველ გნცხადებაში
სიტყვა სამინისტრო ჩაანაცვლეთ პარლამენტით და გამოაგზავნეთ.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #1375 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, January 30, 2023 3:58 PM
To: Parliament of Georgia
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საქართველოს პარლამენტის
ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა
 
გთხოვთ, მომწეროთ, რა ინფორმაცია აკლია ჩემს განცხადებას, რის გამოც
სრულყოფილად არ ჩაითვალა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს პარლამენტი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2013-2022 წლებში პარლამენტის ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების (როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ) სტატისტიკა, შემდეგნაირად ჩაშლილი:

- რომელი ქვეყნის და რომელი სტრუქტურის წარმომადგენლებს შეხვდნენ;
- ვიზიტის/შეხვედრის წელი
- რა ფინანსები დაიხარჯა ჯამურად ამ ვიზიტისთვის/შეხვედრისთვის.

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ამავე ელექტრონული ფოსტაზე.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

კვლავ ველოდები თქვენგან მონაცემების მოწოდებას. გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება. მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გიგზავნით წერილს 1236/2-7/23 დანართით.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება.

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გიგზავნით წერილს 1236/2-7/23 დანართით.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #1375 ელ-ფოსტა]>
Sent: Tuesday, February 14, 2023 2:29 PM
To: Parliament of Georgia
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საქართველოს პარლამენტის
ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა
 
მოგესალმებით,

კვლავ ველოდები თქვენგან მონაცემების მოწოდებას. გთხოვთ, მომწეროთ
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება.
მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მადლობა, ინფორმაციის მოწოდებისთვის.

ცხრილში თანხის ერთეული არ არის მითითებული. გთხოვთ, მომწეროთ ლარშია მონაცემები წარმოდგენილი თუ დოლარში. მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

მოგესალმებით, მონაცემები ლარშია წარმოდგენილი

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #1375 ელ-ფოსტა]>
Sent: Wednesday, February 15, 2023 3:56 PM
To: Parliament of Georgia
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საქართველოს პარლამენტის
ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა
 
მოგესალმებით,

მადლობა, ინფორმაციის მოწოდებისთვის.

ცხრილში თანხის ერთეული არ არის მითითებული. გთხოვთ, მომწეროთ ლარშია
მონაცემები წარმოდგენილი თუ დოლარში. მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება