საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა

ნინომ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

1. რამდენი საჯარო ინფორმაცია გასცა თქვენმა უწყებამ 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე; ძირითადად რა ჯგუფებისგან იყო მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის მიწოდებაზე თქვენი უწყებისგან? მაგალითად, რამდენ შემთხვევაში გაეცით საჯარო ინფორმაცია მედიაზე, პოლიტიკურ პარტიაზე, არასამთავრობო სექტორზე, კერძო პირზე და ა.შ.
2. რამდენ შემთხვევაში თქვა უარი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე თქვენმა უწყებამ და რა მოტივით? ძირითადად რა სახის საჯარო ინფორმაცია გასცა თქვენმა უწყებამ (მაგალითად თანხების ხარჯვა, პროგრამების შესრულება, საშტატო ნუსხა, გადაწყვეტილებები და ა.შ.)
3. რამდენი თანამშრომელი მუშაობს თქვენი უწყების იმ განყოფილებაში, რომელიც საჯარო ინფორმაციის მომზადებაში მონაწილეობს.
- გთხოვთ, ყველა ინფორმაცია მოგვაწოდოთ 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე, წლების მიხედვით ცალ-ცალკე.

პატივისცემით, ნინო ჩიბჩიური