საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა

ნინო made this Freedom of Information request to Ministry of Internal Affairs of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

მოგესალმებით,

1. რამდენი საჯარო ინფორმაცია გასცა თქვენმა უწყებამ 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე; ძირითადად რა ჯგუფებისგან იყო მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის მიწოდებაზე თქვენი უწყებისგან? მაგალითად, რამდენ შემთხვევაში გაეცით საჯარო ინფორმაცია მედიაზე, პოლიტიკურ პარტიაზე, არასამთავრობო სექტორზე, კერძო პირზე და ა.შ.
2. რამდენ შემთხვევაში თქვა უარი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე თქვენმა უწყებამ და რა მოტივით? ძირითადად რა სახის საჯარო ინფორმაცია გასცა თქვენმა უწყებამ (მაგალითად თანხების ხარჯვა, პროგრამების შესრულება, საშტატო ნუსხა, გადაწყვეტილებები და ა.შ.)
3. რამდენი თანამშრომელი მუშაობს თქვენი უწყების იმ განყოფილებაში, რომელიც საჯარო ინფორმაციის მომზადებაში მონაწილეობს.
- გთხოვთ, ყველა ინფორმაცია მოგვაწოდოთ 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე, წლების მიხედვით ცალ-ცალკე.

პატივისცემით, ნინო ჩიბჩიური