საახალწლო მორთულობის ბიუჯეტი 2023 წელს

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: თბილისის მერიის მიერ, 2023-24 წლის საახალწლო მორთულობებისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია.

გთხოვთ აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით.

პატივისცემით,

ნატალი როსტომაშვილი

9 ნოემბერი, 2023