რატომ გახდა საჭირო ტაქსების ბას ლაინებში დაშვება

თევდორე ყარაგვეზაშვილიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

თევდორე ყარაგვეზაშვილი

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რატომ გახდა საჭირო ტაქსების ნაწილისთვის ბას ლაინებში გადაადგილების დაშვება

ასევე, ბოლომდე არის თუ არა ათვისებული ბასლაინების შესაძლებლობები, თუ შეიძლება მეტი ავტობუსის ან სამარშრუტო ტაქსის დამატება

პატივისცემით,

თევდორე ყარაგვეზაშვილი

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

2023 წლის 9 ივნისის N 19/01231602817-01 განცხადების პასუხად, გაცნობებთ,
რომ თქვენი განცხადება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
მე-80 მუხლის შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში განსახილველად
გადაგზავნილია (N10-01231633538) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქალაქ
თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოში.

პატივისცემით,

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: თევდორე ყარაგვეზაშვილი <[მოთხოვნის #2762 ელ-ფოსტა]>
Sent: Thursday, June 8, 2023 5:14:21 PM
To: Foi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - რატომ გახდა საჭირო ტაქსების ბას
ლაინებში დაშვება
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რატომ გახდა საჭირო ტაქსების ნაწილისთვის ბას ლაინებში გადაადგილების დაშვება

ასევე, ბოლომდე არის თუ არა ათვისებული ბასლაინების შესაძლებლობები, თუ
შეიძლება მეტი ავტობუსის ან სამარშრუტო ტაქსის დამატება

პატივისცემით,

თევდორე ყარაგვეზაშვილი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2762 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

2023 წლი9 ივნისის N 19/01231602848-01 განცხადების პასუხად, გაცნობებთ, რომ
თქვენი
განცხადება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხლის
შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში განსახილველად გადაგზავნილია
(N10-01231633536) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქალაქ თბილისის
ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოში.
 
პატივისცემით,

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: თევდორე ყარაგვეზაშვილი <[მოთხოვნის #2762 ელ-ფოსტა]>
Sent: Thursday, June 8, 2023 5:14:21 PM
To: Foi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - რატომ გახდა საჭირო ტაქსების ბას
ლაინებში დაშვება
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რატომ გახდა საჭირო ტაქსების ნაწილისთვის ბას ლაინებში გადაადგილების დაშვება

ასევე, ბოლომდე არის თუ არა ათვისებული ბასლაინების შესაძლებლობები, თუ
შეიძლება მეტი ავტობუსის ან სამარშრუტო ტაქსის დამატება

პატივისცემით,

თევდორე ყარაგვეზაშვილი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2762 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers