არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - მარიამ, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.

რამდენი ქართველი სტუდენტი სწავლობს საზღვარგარეთ სასწავლებლებში

ვუცდით მომხმარებელს - მარიამ, რომ ბოლო პასუხები წაიკითხოს და მათი სტატუსი განაახლოს.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
რამდენი ქართველი სტუდენტი სწავლობს საზღ არგარეთის ქვეყნებში

პატივისცემით,

მარიამ

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება

International Education Center,

ქალბატონო მარიამ,

 

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროდან ქვემდებარეობით გადმოგზავნილი თქვენი განცხადების
(N999489; 16.08.2023) შუალედური პასუხი იხილეთ თანდართული დოკუმენტის სახით.

 

გთხოვთ, აუცილებლად დაგვიდასტუროთ აღნიშნული წერილის მიღება.

 

პატივისცემით,

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი

 

International Education Center,

1 თანდართული დოკუმენტი

ქალბატონო მარიამ,

 

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროდან ქვემდებარეობით გადმოგზავნილი თქვენი განცხადების
(N999489; 16.08.2023) შუალედური პასუხი იხილეთ თანდართული დოკუმენტის სახით.

 

გთხოვთ, აუცილებლად დაგვიდასტუროთ აღნიშნული წერილის მიღება.

 

პატივისცემით,

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი

 

International Education Center,

1 თანდართული დოკუმენტი

ქალბატონო მარიამ,

 

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროდან ქვემდებარეობით გადმოგზავნილია თქვენი განცხადების
(N999489; 16.08.2023) პასუხი იხილეთ თანდართულ დოკუმენტად.

 

გთხოვთ, აუცილებლად დაგვიდასტუროთ აღნიშნული წერილის მიღება!

 

პატივისცემით,

 

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი

არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - მარიამ, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.