ფსიქოლოგთა რაოდენობა საჯარო სკოლებში

liziმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.
მსურს მივიღო ინფორმაცია საჯარო სკოლებში დასაქმებულ ფსიქოლოგთა რაოდენობაზე ქვეყნის მასშტაბით.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ფსიქოლოფთა რაოდენობა საჯარო სკოლებში საქართველოს მასშტაბით 2017-2023 წლის მონაცემებით excel-ის ფორმატში.
გთხოვთ ინფორმაციაში მიუთითეთ:
-ჯამში იმ სკოლათა რაოდენობა, რომელთაც ფსიქოლოგები ჰყავთ
-ჯამში საჯარო სკოლებში მომუშავე ფსიქოლოგთა რაოდენობა
-დიდი ქალაქების მიხედვით ფსიქოლოგთა რაოდენობა საჯარო სკოლებში

პატივისცემით,

lizi

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

გეგზავნებათ ინფორმაცია,გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების PublicInfo საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.
წერილს გწერთ, რათა შეგახსენოთ, რომ ათ დღიანი ვადა ამოიწურა და პასუხი ჯერაც არ ჩანს. ჩემი მოთხოვნა დაკმაყოფილებული არაა.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: დასაქმებულ ფსიქოლოგთა რაოდენობა საჯარო სკოლებში საქართველოს მასშტაბით excel-ის ფორმატში 2017-2023 წლების მიხედვით. აქვე ცალკე გამოყავით:
-რეგიონების მიხედვით

პატივისცემით,

lizi

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების PublicInfo საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.
კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილით რეგულირებული ვადის გათვალისწინებით ველოდები პასუხს, რეაგირება არ არის. თქვენ მომწერეთ, რომ განსაზღვრულ ვადაში მომაწვდითი ინფორმაციას, მაგრამ პასუხი არ ჩანს. ძალიან გთხოვთ კანონის გათვალისწინებით, ჩემი უფლება, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისა, დამიდასტუროთ და გამომიგზავნოთ ინფორმაცია, რომელსაც უკვე ათი სამუშაო დღეა ველოდები. კიდევ ერთხელ განვმეორდები:
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: ფსიქოლოგთა რაოდენობა საჯარო სკოლებში საქართველოს მასშტაბით 2017-2023 წლების მიხედვით excel-ის ფორმატში.
ცალკე გრაფად გამოიყოს:
-რეგიონების მიხედვით
გელოდებით და ძალიან გთხოვთ პატივი სცეთ კანონს და ჩემს უფლებებს.

პატივისცემით,

lizi

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება.