ფსიქოლოგთა რაოდენობა კერძო სკოლებში თბილისში

sopoმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ფსიქოლოგების რაოდენობა კერძო სკოლებში თბილისის მასშტაბით excel-ის ფორმატში
წლების მიხედვით 2020-2023

ძალიან გთხოვთ, ინფორმაცია რაც შეიძლება სწრაფად, გათვლილ ვადაში მომაწოდოთ.

პატივისცემით,

sopo

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება.