ფოთის საქალაქო სასამართლოში საჯარო დაწესებულების და საჯარო პირების წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელები - 2013-2023 წწ

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ფოთის საქალაქო სასამართლო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ფოთის საქალაქო სასამართლო არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ფოთის საქალაქო სასამართლოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში საჯარო დაწესებულებ(ებ)ის და საჯარო პირების წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- საქმის დასახელება
- ვის უჩივიან, დაწესებულების დასახელება (ფიზიკური საჯარო პირი, ა(ა)იპი, სსიპი, სამინისტრო და სხვა საჯარო დაწესებულებები...)
- განაჩენი (გამამართლებელი, გამამტყუვნებელი)
- სახელმწიფოსთვის დაკისრებული გადასახადის რაოდენობა მოსარჩელესადმი

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

გმადლობთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

1 თანდართული დოკუმენტი

 
 
 
С уважением,
Mzeo Xuskivadze
[ელ-ფოსტა]

მოგესალმებით, სამსახურებრივ მეილს ტექნიკური ხარვეზი აქვს, ამიტომ გიგზავნით
პირადი მეილით

 

Среда, 7 июня 2023, 14:53 +04:00 от Mzeo Xuskivadze <[ელ-ფოსტა]>:
 
 
 
 
С уважением,
Mzeo Xuskivadze
[1][ელ-ფოსტა]

 
 
С уважением,
Mzeo Xuskivadze
[ელ-ფოსტა]
 

References

Visible links
1. file:///compose?To=[ელ-ფოსტა]