პირველკლასელი მოსწავლეების სტატისტიკა

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

იმ საჯარო სკოლების შესახებ, სადაც 2023-24 სასწავლო წლისთვის პირველკლასელთა რეგისტრაცია არ მომხდარა.

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტორნული ფორმით და ჩემთანაც მიმოწერა იქონიოთ ამ პლატფორმის მეშვეობით.

პატივისცემით,

ნინო