ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა გენდერული ნიშნით

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოგესალმებით,
საჯარო დაწესებულების საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტისას გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის სტატისტიკა (ეთნიკური, კულტურული თუ რელიგიური ნიშნის გათვალისწინებით) 2017-2021 წლებში, ჩაშლილი
- წლებისა და
- ნაყოფის სქესის მიხედვით
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით(excel ან csv)
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება!

მოგესალმებით, გიდასტურებთ მიღებას.
პატივისცემით,
მართა