ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის სტატისტიკა

ელენე ნოდიამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რამდენი ადამიანია დაჯარიმებული ან დაკავებული ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევისთვის.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2023-02-08 19:52-ში, ელენე ნოდია დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

გთხოვთ დააზუსტოტ მოთხოვნილი ინფორმაციის პერიოდი

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

მოთხოვნილი ინფორმაცია სასურველია, იყოს 2008 წლიდან დღემდე თქვენს ხელთ არსებული მონაცემები.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2023-02-09 11:51-ში, ელენე ნოდია დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

გთხოვთ პერიოდი განცხადებაში მიუთითოთ

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რამდენი ადამიანია დაჯარიმებული ან დაკავებული ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევისთვის 2008 წლიდან დღემდე თქვენს ხელთ არსებული მონაცემებით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომწეროთ განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2023-02-14 11:38-ში, ელენე ნოდია დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

ბატონო/ქალბატონო,

თქვენი შეტყობინება მიღებულია და რეგისტრირებულია საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი გეცნობებათ საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ ვადაში.
პატივისცემით,
შსს ადმინისტრაცია
მისამართი: ქ. თბილისი, გ. გულუას ქუჩა N10
ტელეფონი: შსს კანცელარია - 2 41 10 65
ელ.ფოსტა: [შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

მადლობა პასუხისთვის.
თუ შესაძლებელია, მოთხოვნილი მონაცემები Excel-ის ფაილით რომ გამომიგზავნოთ.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია