ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის სტატისტიკა

ელენე ნოდია made this Freedom of Information request to Ministry of Internal Affairs of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რამდენი ადამიანია დაჯარიმებული ან დაკავებული ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევისთვის.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

Ministry of Internal Affairs of Georgia

2023-02-08 19:52-ში, ელენე ნოდია დაწერა:

show quoted sections

გთხოვთ დააზუსტოტ მოთხოვნილი ინფორმაციის პერიოდი

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

მოთხოვნილი ინფორმაცია სასურველია, იყოს 2008 წლიდან დღემდე თქვენს ხელთ არსებული მონაცემები.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

Ministry of Internal Affairs of Georgia

2023-02-09 11:51-ში, ელენე ნოდია დაწერა:

show quoted sections

გთხოვთ პერიოდი განცხადებაში მიუთითოთ

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რამდენი ადამიანია დაჯარიმებული ან დაკავებული ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევისთვის 2008 წლიდან დღემდე თქვენს ხელთ არსებული მონაცემებით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომწეროთ განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

Ministry of Internal Affairs of Georgia

2023-02-14 11:38-ში, ელენე ნოდია დაწერა:

show quoted sections

ბატონო/ქალბატონო,

თქვენი შეტყობინება მიღებულია და რეგისტრირებულია საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი გეცნობებათ საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ ვადაში.
პატივისცემით,
შსს ადმინისტრაცია
მისამართი: ქ. თბილისი, გ. გულუას ქუჩა N10
ტელეფონი: შსს კანცელარია - 2 41 10 65
ელ.ფოსტა: [შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]

Ministry of Internal Affairs of Georgia

1 Attachment

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

მადლობა პასუხისთვის.
თუ შესაძლებელია, მოთხოვნილი მონაცემები Excel-ის ფაილით რომ გამომიგზავნოთ.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია