ობოლი და მშობლის მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების სტატისტიკა 2000-2022 წწ.

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2000-2022 წლებში ობოლი და მშობლის მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების რაოდენობაზე ინფორმაცია. გთხოვთ, ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- ობოლი ბავშვების რაოდენობა წლების მიხედვით (ჩაშლილი: ასაკი/სქესი/ეროვნება)
- მშობლის მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების რაოდენობა წლების მიხედვით (ჩაშლილი: ასაკი/სქესი/ ეროვნება)
- ბავშვთა თავშესაფრების რაოდენობა წლების მიხედვით
- ბავშვთა საოჯახო ტიპის სახლების რაოდენობა წლების მიხედვით
- ბავშვთა თავშესაფრებში და საოჯახო ტიპის სახლებში ბავშვების მოხვედრის ასაკი (2000-2022 წლებში ჩაშლილი)

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით, sheet-ებად ჩაშლილი, ერთ ფაილად.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება, რომელიც 12 აგვისტოს გადმოვაგზავნე. სზაკ-ის მუხლი 79-ის გათვალისწინებით, გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი.

გთხოვთ, ჩემთან კომუნიკაცია აწარმოოთ ელექტრონული ფოსტით.

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Info MOH, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოგესალმებით,
აღნიშნული წერილი რეგისტრირებულია 05.08.2022-ში N186503 და 15.08.2022-ში N211277.

პატივისცემით,

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აკ. წერეთლის გამზირი 144, თბილისი, საქართველო 0159
ცხელი ხაზი: 15-05

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება (N211277).

გთხოვთ, ჩემთან კომუნიკაცია აწარმოოთ ელექტრონული ფოსტით.

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Info MOH, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოგესალმებით,
05.08.2022-ში N186503 და 15.08.2022-ში N211277 შემოსული წერილები არის იდენტური შინაარსის. აქედან გამომდინარე, განცხადებაზე N186503 გამოგეგზავნათ პასუხი
N226021.

პატივისცემით,

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აკ. წერეთლის გამზირი 144, თბილისი, საქართველო 0159
ცხელი ხაზი: 15-05

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება (N186503).

გთხოვთ, ჩემთან კომუნიკაცია აწარმოოთ ელექტრონული ფოსტით.

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Info MOH, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოგესალმებით,
განცხადებაზე N186503 გამოგეგზავნათ პასუხი N226021.

პატივისცემით,

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აკ. წერეთლის გამზირი 144, თბილისი, საქართველო 0159
ცხელი ხაზი: 15-05

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

რა პასუხს გულისხმობთ არ ვიცი, მონაცემები არ მომსვლია და გთხოვთ, უფრო გარკვევით მომწეროთ. მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Info MOH, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოგესალმებით,
გთხოვთ შეამოწმოთ [მოთხოვნის #903 ელ-ფოსტა].

პატივისცემით,

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აკ. წერეთლის გამზირი 144, თბილისი, საქართველო 0159
ცხელი ხაზი: 15-05

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

იმეილზე არაფერი მაქვს მოსული. გთხოვთ, ახლიდან გადმომიგზავნოთ მონაცმები. მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Info MOH, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოგესალმებით,
გთხოვთ შეამოწმოთ [ელ-ფოსტა].

პატივისცემით,

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აკ. წერეთლის გამზირი 144, თბილისი, საქართველო 0159
ცხელი ხაზი: 15-05

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

პროგრამული ხარვეზის გამო, გადმოგზავნილი მონაცემები არ მომდის. გთხოვთ, ამ მიმოწერაში ამიტვირთოთ და გამომიგზავნოთ ფაილები. მადლობა და ბოდიში, რამდენჯერმე რომ მოგიწიათ გადმოგზავნა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Info MOH, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოგესალმებით,
აღნიშნულ შემთხვევაში დოკუმეტნაციის გასატანად უნდა მობრძანდეთ ადგილზე და ხელზე გაიტანოთ.

პატივისცემით,

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აკ. წერეთლის გამზირი 144, თბილისი, საქართველო 0159
ცხელი ხაზი: 15-05

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გამდოგზვანილი მონაცემები ერთი იმეილიდან მეორეზე რომ გადმომიგზვანოთ, ეს რაიმე უკანონო მოთხოვნაა თუ რატომ უნდა მოვიდე ელექტრონული განცხადების პასუხის გასატანად ადგილზე, როცა მითითებული მაქვს რომ ელექტრონული ფორმით მსურს პასუხის მიღება?

გთხოვთ, თუ რაიმე უკანონობას ვითხოვ კანონიდან შესაბამისი მუხლ(ებ)ი მომწეროთ. ხოლო თუ ასეთი მუხლ(ებ)ი არ გვაქვს, მაშინ მონაცემები გადმომიგზავნოთ ამ იმეილზე, ვინაიდან პროგრამული ხარვეზის გამო თქვენი პასუხი ჯერ არ მომსვლია.

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Info MOH, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოგესალმებით,
კიდევ ერთხელ, განმეორებით გამოგეგზავნებათ აღნიშნული დოკუმენტი ელექტრონულად სამუშაო დღის განმავლობაში.

პატივისცემით,

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აკ. წერეთლის გამზირი 144, თბილისი, საქართველო 0159
ცხელი ხაზი: 15-05

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ძალიან დიდი მადლობა და ბოდიში, რომ რამდენჯერმე მოგიწიათ გადმოგზავნა. დაველოდები იმეილს.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

იმეილი კვლავ არ მომსვლია და ამ მიმოწერაში გადმომიგზავნეთ ხომ? თუ ჯერ არ გადმოგიგზავნიათ?

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Info MOH, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოგესალმებით,
ელ-ფოსტაზე [ელ-ფოსტა] და [მოთხოვნის #903 ელ-ფოსტა]-ზე აღნიშნული დოკუმენტი გამოგზავნილია არა ერთხელ ელ-ფოსტიდან [ელ-ფოსტა]. გთხოვთ გადაამოწმოთ.
იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტი არ მიგიღიათ ელექტრონულად მისი გატანა შესაძლებელია სამინისტროს მოქალაქეთა მისაღებიდან:
ორშაბათი-პარასკევი 9:00-20:00
შაბათი 9:00-14:00.

პატივისცემით,

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
აკ. წერეთლის გამზირი 144, თბილისი, საქართველო 0159
ცხელი ხაზი: 15-05

ციტატირებული სექციების ჩვენება

Docmanager, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

Docmanager, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

4 თანდართული დოკუმენტი

Docmanager, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

4 თანდართული დოკუმენტი