მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ნომინალური და რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი თვეების მიხედვით 2000-2024, თუ ამ პერიოდის მონაცემები არ გექნებათ, საკმარისი იქნება მაქსიმალურად ხანგრძლივი პერიოდი რომელიც მოგეპოვებად. ინფორმაცია პრიორიტეტულია ექსელის ფორმატში.

პატივისცემით,

armaz shotadze

meri shaburishvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

6 თანდართული დოკუმენტი

ბატონო არმაზ,

 

თქვენს წერილთან (21.02.2024) დაკავშირებით გთხოვთ, იხილოთ თანდართული
ფაილები.

 

 

 

 

 

პატივისცემით,

 

 

 

[1]logo_geo მერი შაბურიშვილი
მთავარი სპეციალისტი
წლიური ანგარიშების სამმართველო
ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ცოტნე დადიანის ქ. 30
თბილისი, 0180
[2]tel 2 36 72 10 (310) [3]mob 591 41 46 05 [4]fax 2 36 72 13

 

 

References

Visible links
1. http://www.geostat.ge/